KATEGORİ: Tarih & Araştırma

Tarih & Araştırma

Modernizm Risalesi

Risalemizin PDF Formatı: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Modernizm_Risalesi.pdf   MODERNİZM RİSALESİ ...

İmam Şafiî Hayat Öyküsü

Buradan pdf olarak da indirip okuyabilirsiniz:  https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Ymam_Yafii.pdf İmam Şafiî ...

İslam Tarihi Dersleri

İslam Tarihi konusunda bugünün gerçekliği içinde sahih bir anlatım bulmak oldukça güçtür. Zira tarih, siyasi bir ...

Kürt Siyasetine Dair Mülahazalar/PDF KİTAP

Sosyalizm, toplumların felaketidir. Ne yazık ki bu eskimiş ideoloji üzerinden Kürtler, asimile ve etkisizleştirilme yoluna gidilmektedir. Kürtlerin ...

Müslümanların Sorunları/PDF KİTAP

Müslümanların sorunlarına yönelik önceki yüzyılda tespitler yapıldı. Bunlar elbette doğru ve köklü tespitlerdi. Lâkin ...

Yeni Bir Dünya Mümkün/PDF KİTAP

İman ve umut, çifte kanat gibidir. Umut olmadan, iman karşılık bulmaz. İslam dünyasının çok sorunu var. Ama İslam dünyası asla umutsuz ...

Üç Tehdit: Ailenin Çökmesi, Günahın Politikleşmesi ve Irkçılık/PDF KİTAP

  Çağın sorunları, doğru anlatılmak bir yana gözden kaçırılıyor, üzerleri örtülüyor. Siz PDF KİTAP'ta ...

Tarihten Sayfalar/PDF KİTAP

Tarih, bir olayın bütünlüğü içinde okunabileceği gibi, farklı vakalardan sayfalar olarak da okunabilir. Lâkin bugün ...

Siyasal Yapıya Dair Analizler/PDF KİTAP

  Siyasal yapıya dair anlatılanlar, çoğu zaman ya yerel ya da uluslararası bir resmiyet taşır. Siz, bu pdf kitapta ondan farklı analizler ...

Batı'nın İslam Karşıtlığı/PDF Kitap

                        ...