KATEGORİ: Tarih & Araştırma

Tarih & Araştırma

Kürt Siyasetine Dair Mülahazalar/PDF KİTAP

Sosyalizm, toplumların felaketidir. Ne yazık ki bu eskimiş ideoloji üzerinden Kürtler, asimile ve etkisizleştirilme yoluna gidilmektedir. Kürtlerin ...

Müslümanların Sorunları/PDF KİTAP

Müslümanların sorunlarına yönelik önceki yüzyılda tespitler yapıldı. Bunlar elbette doğru ve köklü tespitlerdi. Lâkin ...

Yeni Bir Dünya Mümkün/PDF KİTAP

İman ve umut, çifte kanat gibidir. Umut olmadan, iman karşılık bulmaz. İslam dünyasının çok sorunu var. Ama İslam dünyası asla umutsuz ...

Üç Tehdit: Ailenin Çökmesi, Günahın Politikleşmesi ve Irkçılık/PDF KİTAP

  Çağın sorunları, doğru anlatılmak bir yana gözden kaçırılıyor, üzerleri örtülüyor. Siz PDF KİTAP'ta ...

Tarihten Sayfalar/PDF KİTAP

Tarih, bir olayın bütünlüğü içinde okunabileceği gibi, farklı vakalardan sayfalar olarak da okunabilir. Lâkin bugün ...

Siyasal Yapıya Dair Analizler/PDF KİTAP

  Siyasal yapıya dair anlatılanlar, çoğu zaman ya yerel ya da uluslararası bir resmiyet taşır. Siz, bu pdf kitapta ondan farklı analizler ...

Batı'nın İslam Karşıtlığı/PDF Kitap

                        ...

Türk İslam Medeniyet Tarihi Notları

Muhterem Okuyucu,  Üniversitede Türk İslam Medeniyet Tarihi dersi bana verildiğinde o alanda pek çok eser bulacağımı ...

NÛREDDİN MAHMUD ZENGÎ’NİN İSLAM BİRLİĞİ STRATEJİSİ

Nûreddin Mahmud Zengî, İslam Birliğinin sağlanmasında tarihi bir öneme sahiptir. Ne var ki onun Müslüman aklı ve Müslümanların ...

MEYYÂFÂRİKĪN (SİLVAN) EYYÛBÎLERİNİN MOĞOLLARLA MÜCADELESİ

Moğol istilası, İslam dünyasınnı yaşadığı en büyük felaketlerden biridir. İslam tarihçisi Ebû Şâme'nin Hz. Hüseyin ...